Oficiální stránky kostela sv. Prokopa v Letinech

"Můj dům bude zván domem modlitby." Matouš 21:13

Nenechme letinský kostel oněmět!

Zvony farních kostelů po celá staletí odměřovaly čas našim předkům. Také v Letinech byly zvony našeho kostela sv. Prokopa jistotou, která ohlašovala čas, svolávala věřící ke mši svaté, oznamovala radosti i strasti.
Bohužel zub času se během doby podepsal nejen na mechanismu, který zvonovou sestavu uvádí do chodu, ale také na menším železném zvonu.
V rámci nynější dlouhodobé rekonstrukce, jíž kostel prochází, se na opravy nedostává prostředků.

Veřejná sbírka na opravu zvonových strojů

Spolek sv. Prokopa se proto obrací nejen na letinské spoluobčany s prosbou o finanční příspěvek, který by opravu pomohl realizovat. Příspěvky lze zaslat na účet č. 260339246/0300, účtu oprav kostela. Variabilním symbolem jsou specifikovány peníze na opravu pohonů všech čtyř zvonů, to je i zvonů pro hodiny, výměnu malého zvonu, neboť stávající je železný a dále opravu zvonice.
Příspěvky prosíme zasílat  variabilním symbolem 7777 nebo osobně například při nedělní mši.
Samozřejmě vystavíme doklad, smlouvu o sponzorském daru.
Výše opravy dosahuje částky téměř 200 000,- Kč.

Děkujeme předem všem dárcům

Kontakt

 
Přispějte na obnovu kostela sv. Prokopa
Bankovní účet č. 260339246/0300
vedený u Československé obchodní banky
Děkujeme všem štědrým dárcům, sponzorům a příznivcům, bez jejichž podpory by rekonstrukce kostela nebyla možná.