Oficiální stránky kostela sv. Prokopa v Letinech

"Můj dům bude zván domem modlitby." Matouš 21:13

Slavnostní zavěšení zvonu se konná v úterý 2.srpna 2016.

Od 12.00 do 13.00 je možno si nastrojený zvon prohlédnout, vyfotit před následným vyzdvižen do zvonice věže. Dokončení celkové instalace je plánováno na 3. srpna. Klikněte pro více informací.

Nenechme letinský kostel oněmět!

Zvony farních kostelů po celá staletí odměřovaly čas našim předkům. Také v Letinech byly zvony našeho kostela sv. Prokopa jistotou, která ohlašovala čas, svolávala věřící ke mši svaté, oznamovala radosti i strasti.
Bohužel zub času se během doby podepsal nejen na mechanismu, který zvonovou sestavu uvádí do chodu, ale také na menším železném zvonu.
V rámci nynější dlouhodobé rekonstrukce, jíž kostel prochází, se na opravy nedostává prostředků.

Veřejná sbírka na opravu zvonových strojů

Spolek sv. Prokopa se proto obrací nejen na letinské spoluobčany s prosbou o finanční příspěvek, který by opravu pomohl realizovat. Příspěvky lze zaslat na účet č. 260339246/0300, účtu oprav kostela. Variabilním symbolem jsou specifikovány peníze na opravu pohonů všech čtyř zvonů, to je i zvonů pro hodiny, výměnu malého zvonu, neboť stávající je železný a dále opravu zvonice.
Příspěvky prosíme zasílat  variabilním symbolem 7777 nebo osobně například při nedělní mši.
Samozřejmě vystavíme doklad, smlouvu o sponzorském daru.
Výše opravy dosahuje částky téměř 200 000,- Kč.

Děkujeme předem všem dárcům

Kontakt

 
Přispějte na obnovu kostela sv. Prokopa
Bankovní účet č. 260339246/0300
vedený u Československé obchodní banky
Děkujeme všem štědrým dárcům, sponzorům a příznivcům, bez jejichž podpory by rekonstrukce kostela nebyla možná.