Slavnostní zavěšení zvonu

Vážení,
jak jistě víte, budeme mít v Letinech nový zvon, který je již umístněn v kostele a byl vysvěcen o mši svaté při letošní letinské pouti. Zvon je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, ochránci ztracených věcí a sv. Floriánovi, patronu hasičů.Byl vyroben ve zvonařské firmě ECAT v Itáli, instalaci a dodávku zajišťuje česká firma Impuls-b, váha zvonu je 60 kg. Do jaké tóniny je laděn se dozvíme po instalaci. Tento zvon je jistě důstojným partnerem velkého zvonu z roku 1511 a bude po další generace sloužit všem v našem kostele. Zároveň provedeme rekonstrukci zvonice včetně osazení novými pohony pro oba zvony, včetně zvonů hodinových.

Slavnostní zavěšení zvonu se konná v úterý 2.srpna 2016. Od 12.00 do 13.00 je možno si nastrojený zvon prohlédnout, vyfotit před následným vyzdvižen do zvonice věže. Dokončení celkové instalace je plánováno na 3. srpna.

Srdečně zveme k této neopakovatelné a historické události.

Na závěr děkuji Všem sponzorům za jejich příspěvky a slibuji na věčnou památku uvedení jejich jmen na pamětní desce v kostele.

Spolek sv. Prokopa děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli na jeho výrobu a to:

Rodině Benčových z Letin
Rodině Bínových z Drahkova
Rodině Duchka Pavla z Letin
Rodině Hobla Josefa z Letin
Panu Pavlu Horovi, Winterthur, Švýcarsko
Rodině Krýslových z Letin
Rodině Kybicových z Letin
Rodině Matějkových z Letin 75
Rodině Němcových z Letin
Rodině Nových z Dolců
Rodině Paškových z Letin
Rodině Rotových z Únětic
Rodině Velíškových z Letin
Paní Věře Vaňhové, Winterthur, Švýcarsko
Rodině Stelzerových z Letin
Svárkovským občanům
Farníkům z kostela sv. Prokopa
Příznivkyni kostela sv. Prokopa