Plán akcí

Kostely se v současné době kromě obnoveného místa modlitby stávají také kulturním prostorem v širším slova smyslu, a výjimkou není ani kostel letinský. Spolek sv. Prokopa tu pořádá benefiční koncerty a další kulturně-společenské akce, jejichž výtěžek je věnován na další opravy kostela.

Plánované práce v roce 2017 a dalších letech

V roce 2017 budeme pokračovat v opravách a dovybavování kostela. Máme v plánu boční oltáře doplnit chybějícími svatostánky, které bychom rádi při příležitosti letinské pouti vysvětili. Stále chystáme obnovit fresky stropů – alespoň zahájení těchto prací, obnovit historický nápis na kruchtě.

Dále plánujeme rozšíření elektroniky hodin s venkovní reprodukcí bití, což jsme již částečně připravili při instalaci nového zvonu v roce 2016.
Připravujeme nový vyhřívaný koberec v presbytáři, nový koberec středem kostela, čistící zónu ve vchodu do kostela. Vystavili jsme zrestaurovaný hodinový stroj.
Plánujeme opravy vnějších maleb

Je toho hodně, vše záleží na sponzorských darech a získání peněz z fondů.

Mše svatá

Každou neděli od 10.00

Slavné operní melodie

24.11.2018 od 18.00 hod – Stáňa Topinková,Fořtová a solisté plzeňské opery
(Kostel sv. Prokopa)

Zahájení adventu

1.12.2018 od 18.00 hod – Vozembach Dobřany
(Kostel sv. Prokopa)

Zpívání koled s Českým rozhlasem

12.12.2018 od 18.00 hod
(Akciový pivovar Letiny)

Vánoční koledy

22.12.2018 od 18.00 – Milan Benedikt Karpíšek
(Kostel sv. Prokopa)

Večer Tříkrálový

5.1.2019 od 18.00 – Strolenky
(Akciový pivovar Letiny)

Podnikatelský ples

2.3.2019 od 20.00
(Akciový pivovar Letiny)

Setkání letinských rodáků a absolventů školy v Letinech

25.5.2019 od 10.00
(Akciový pivovar Letiny)