Plán akcí

Kostely se v současné době kromě obnoveného místa modlitby stávají také kulturním prostorem v širším slova smyslu, a výjimkou není ani kostel letinský. Spolek sv. Prokopa tu pořádá benefiční koncerty a další kulturně-společenské akce, jejichž výtěžek je věnován na další opravy kostela.
koncert-letiny2

Plánované práce v roce 2017 a dalších letech

V roce 2017 budeme pokračovat v opravách a dovybavování kostela. Máme v plánu boční oltáře doplnit chybějícími svatostánky, které bychom rádi při příležitosti letinské pouti vysvětili. Stále chystáme obnovit fresky stropů – alespoň zahájení těchto prací, obnovit historický nápis na kruchtě.

Dále plánujeme rozšíření elektroniky hodin s venkovní reprodukcí bití, což jsme již částečně připravili při instalaci nového zvonu v roce 2016.
Připravujeme nový vyhřívaný koberec v presbytáři, nový koberec středem kostela, čistící zónu ve vchodu do kostela. Vystavili jsme zrestaurovaný hodinový stroj.
Plánujeme opravy vnějších maleb

Je toho hodně, vše záleží na sponzorských darech a získání peněz z fondů.

Mše svatá

Každou neděli od 10.00

Koncert žáků pěveckých oddělení ZUŠ Přeštice a ZUŠ B.Smetany Plzeň

dne 19.května 2019 v kostele sv.Prokopa v Letinech od 15h.
Z programu: písně lidové, písně umělé např. A.Dvořák, B.Smetana a další.