Spolek svatého Prokopa

Péče o historické budovy a kulturní památky v obci Letiny

O spolku

Spolek svatého Prokopa, Letiny 79, okres Plzeň-jih, PSČ 336 01 Blovice IČO 01784404 číslo účtu 260339246/0300

Spolek byl založen v roce 2013.

Spolek svatého Prokopa je smluvní majitel kostela svatého Prokopa v Letinech. Cílem sdružení je péče o historické budovy a kulturní památky v obci Letiny (okres Plzeň-jih) se snahou o jejich zachování a zvýšení turistického ruchu v obci Letiny a okolí. Spolek je otevřenou organizací, pro kohokoliv, kdo má stejné zájmy jako členové spolku a je ochoten nezištně pomáhat při naplňování cílů spolku.

Členové spolku

Ing. Lubomír Krýsl předseda spolku
MUDr. Zdeněk Pašek místopředseda spolku
Ladislav Matějka člen výboru spolku
Ing. Milan Baxa člen výboru spolku
Ing. Jaroslav Rot člen výboru spolku
MUDr Jiří Zeithaml člen výboru spolku
Piotr Marek člen

Přispějte na obnovu kostela sv. Prokopa
Transparentní účet č. 260339246/0300
vedený u Československé obchodní banky