Nový kříž u kostela v Letinech

Historie Letin se začala psát kolem roku 1248. V té době určitě i zde žili lidé ve víře křesťanské, tudíž jedním ze symbolů tohoto náboženství zde byl i kříž.

Byl velký? Jeden hlavní? Více malých? Těžko určit.

Náš Spolek sv. Prokopa má za jeden z cílů obnovu historických památek v Letinech a okolí. Několik menších křížků jsme již velmi zdařile zrenovovali, jak lze vidět např. před roubenkou v Letinech č.p. 25, před bočním vchodem do kostela a samozřejmě i v kostele samém.

Venku, v čele kostela, dle dochovaných starých fotografií, stál velký dřevěný kříž, vysoký cca 6 metrů.

V roce 2011 jsme nechali vyrobit jeho kopii a osadili jsme kříž na původní místo. Mnohým lidem se to sice nelíbilo, ale historii

člověk nezmění. Zajímavé bylo, že při kopání základů pro nosnou konstrukci jsme objevili základy dřívějšího kříže.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme vloni, po pouhých 10 letech, zjistili, že nový kříž je uvnitř shnilý.

Byl totiž napuštěn speciálním lakem, který dřevo zvenčí uzavřel, ale prasklinami se dovnitř dostala vlhkost, a tím se vytvořily podmínky pro šíření hniloby.

Začali jsme připravovat kříž nový. Jako materiál byl zvolen modřín, ale kládu dlouhou 6 metrů, rovnou, pokud možno s minimálním počtem suků, nebylo jednoduché, a posléze ani levné, sehnat.

Ale podařilo se, výrobu nového kříže zajistil pan Mištera z Útušic, horní části nám potáhl mědí pan Tyrpekl. Dřevo jsme několikrát napustili rozehřátou fermeží a už zbývalo jen kříž osadit na místo. Tři sta kilogramů a těžko přístupné místo, to byl úkol pro jeřáb a šikovné ruce pana Stuny.

Kříž posvětil pan farář Piotr Marek.

Jak vše dopadlo, se můžete osobně přesvědčit.

Kříž je symbolem křesťanství. Je to symbol ukřižování Ježíše Krista. Používaný byl už ve starověku, kdy vznikly i Letiny. Pro nás je to zároveň symbol tradice, historie a obnovení původního stavu památkově chráněného objektu – letinského kostela sv. Prokopa.

Je postaven na památku letinským lékařům, kteří se podíleli na slávě Letin, a všem, kteří přispěli a přispívají na obnovu kulturní památky, kostela v Letinech.

10.1.2022                                    za Spolek sv. Prokopa  Krýsl Lubomír